Kursownik

Z tego kursu dowiesz się, czym jest dyskryminacja oraz jakie są jej źródła i rodzaje. Poznasz również sposoby, jak sobie z nią radzić. Wszystkie pojęcia i procesy tłumaczymy obrazowo za pomocą anegdot, zaczerpniętych z życia i podręczników antydyskryminacyjnych.

scenariusz i nagrania: Jakub Depczyński, Joanna Dyszlewska, Krystiana Kozak, Teresa Soldenhoff, Bogna Stefańska, Karolina Szyma, Paulina Śledziak, Monika Zaleszczuk
wystąpili: Natalia Białorczyk, Matylda Borcuch, Julia Ciunowicz, Jakub Depczyński, Matylda Dobrowolska, Krzysztof Durmaj, Anna Dziugieł, Joanna Dyszlewska, Jan Garstka, Agata Grabowska, Jacqueline Horodyńska, Daniel Kotowski, Krystiana Kozak, Zuzanna Kruk, Dawid Krzysztof, Natalia Łowczak, Marta Maliszewska, Jakub Mazurkiewicz, Daria Pałka, Julia Podborączyńska, Miriam Sadowska, Anna Shimomura, Zuzanna Skupniewicz, Teresa Soldenhoff, Bogna Stefańska, Barbara Swadzyniak, Karolina Szyma, Paulina Śledziak, Aniela Trojanowska, Julia Tyszka, Kamila Walendykiewicz, Zuzanna Wesołowska, Zuzanna Wilska, Jakub Wróblewski, Monika Zaleszczuk, Ada Zielińska

Scenariusz bazuje na publikacjach:

Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe, red. Marta Rawłuszko, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2011.

Magdalena Stoch, Agata Teutsch, Katarzyna Jurzak-Mączka, Ewa Dąbrowa, Agnieszka Sznajder, Ewa Okroy, Ela Okroy, Agnieszka Kozakoszczak, Standard antydyskryminacyjny dla uczelni, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2016, nr 1(8), s. 157–171.

Kurs powstał podczas zajęć Jakuba Mazurkiewicza w Pracowni Struktur Mentalnych na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.